skip to Main Content
Prioritization Framework

راهنمای اولویت‌بندی برای مدیران محصول

چطور باید مناسب‌ترین ویژگی‌ها را انتخاب کرد و بهترین محصولات را ارائه داد؟ "بدون اولویت‌بندی مناسب، تیم توسعه مسیرشان را از دست داده و شانس کمی برای ایجاد یک محصول موفق خواهد داشت."Roman Pichler - Product Management Consultant مقدمه چرا…

در
18 بهمن 1400.22 دقیقه مطالعه
Back To Top