skip to Main Content

پشت هر محصول عالی

اعتقاد قوی من و همچنین دلیل اصلی نوشتن این کتاب این است که پشت هر محصول عالی، فردی خستگی‌ناپذیر وجود دارد که تیم محصول را هدایت می‌کند تا فناوری و طراحی را ترکیب کرده و مشکلات واقعی مشتریان را حل…

محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری

انواع مختلفی از محصولات وجود دارد، اما در این کتاب به طور خاص بر محصولاتی متمرکز هستیم که مبتنی بر فناوری هستند. اگر محصولات دارید که مبتنی بر فناوری نیستند نیز ممکن است که بخشی از توصیه‌ها به کارتان بیاید…

استارتاپ‌ها: رسیدن به تناسب محصول با بازار

در دنیای تکنولوژی، شرکت‎ها در سه سطح قرار دارند: استارتاپ‌ها شرکت‌های در مرحله رشد شرکت‌های تجاری (سازمان‌های به ثبات اقتصادی رسیده) این سطح‌بندی و نوع چالش‌هایی را که ممکن است شرکت‌ها در هر سطح با آن مواجه شوند را به…

شرکت‌های در مرحله رشد: اسکیل کردن برای موفقیت

استارتاپ‌هایی که هم به خوبی در تخصص خود ماهر و در عین حال خوش‌شانس باشند (معمولاً هر دو نیاز است) که توانسته باشند به تناسب محصول با بازار برسند، خود را برای ورود به مرحله جدیدی از چالش‌ها و مشکلات…

Back To Top