skip to Main Content

دام ساختن

وقتی که سازمان‌ها برای اندازه‌گیری موفقیت خود از خروجی‌ها به جای نتایج استفاده می‌کنند در دام ساختن گرفتار می‌شوند. وقتی تمرکز سازمان بر روی توسعه فیچرها بیشتر از ارزشی که این فیچرها خلق می‌کنند، باشد. وقتی که سازمان ها خلق…

سیستم تبادل ارزش

سازمان‌ها زمانی که ارزش را به درستی درک نمی‌کنند در دام ساختن قرار می‌گیرند. آن‌ها باید نتایجی که می‌خواهند برای کسب و کار و مشتریان خود ایجاد کنند را ارزش در نظر بگیرند در حالی که ارزش را با تعداد…

محدودیت‌های سیستم تبادل ارزش

مشتریان و کاربران از جامعه، خانواده، دوستان و افرادی که با آن‌ها معاشرت می‌کنند؛ تاثیر می‌گیرند. همچنین سایر تکنولوژی‌های موجود در بازار نیز بر روی آن‌ها تاثیرگذار است. مشتریان و کاربران شما در محیط ایزوله نیستند و خواسته‌ها و نیازهایشان…

پروژه‌ها، محصولات، خدمات

تغییر رویه به تفکر استراتژیک نیازمند تغییر بینش ما به فرآیند توسعه محصول است. بسیاری از شرکت‌ها بر اساس چرخه توسعه پروژه-محور پیش می‌روند که ابتدا کارهایی که باید انجام شود، سپس ددلاین‌ها و نکات کلیدی مشخص می‌شوند و بعد…

Back To Top