skip to Main Content

شروع به کار در مدیریت محصول

این فصل به معرفی حرفهٔ مدیریت محصول از دید مدیران محصول با تجربه و تازه‌کار می‌پردازد. همچنین شامل نکاتی مربوط به مصاحبه و استخدام است؛ مانند: سوالاتی که ممکن است در طول مصاحبه پرسیده شود یا این‌که که در یک…

استراتژی‌های کار با ذی‌نفعان و اعضای تیم

چگونه می‌توان درک مشترک ایجاد کرد؟ یکی از نقش‌های اصلی مدیر محصول ایجاد درک مشترک در بین تیم‌های محصول است. درک مشترک، منجر به شکل‌گیری تیم‌هایی مؤثرتر، انعطاف‌پذیرتر و خلاق‌تر خواهد شد. همسویی و توافق بین افراد یک تیم بدون…

استراتژی‌های تعامل با مشتریان

چه زمانی درخواست‌های تکرار شونده منجر به ارزیابی مجدد استراتژی محصول شما می‌شود؟ یکی از جنبه‌های چالش‌برانگیز مدیریت محصول، تضاد درخواست‌های مکرر مشتریان با استراتژی کلی محصول شماست.   این یک پرسش ریسکی و در عین حال کاملاً مرسوم است زیرا…

بهینه‌سازی و حمایت از محصول

در این فصل به نفش مدیر محصول در حمایت از محصول می‌پردازیم و درباره راه‌هایی که برای بهود و بهینه‌سازی محصول وجود دارد راهنمایی‌هایی را ارائه خواهیم داد. این راهنمایی‌ها حتی در مواقعی که محصولتان به نظر می‌رسد بدون نقص…

Back To Top