skip to Main Content

دوره‌های بوژان

ما مسیر یادگیریت رو شفاف تر و سرعت رشدت رو بیشتر می کنیم.ی

دوره مدیریت محصول دیجیتال
جمعی از مربیان

20 اردیبهشت 1403
مهلت ثبت نام به پایان رسیده است، برای دوره پاییز می توانید پیش ثبت نام کنید.

پنجشنبه ها ساعت 10 تا 14

جلسات آنلاین پنجشبه ها ساعت 10 تا 14
درباره دوره
Back To Top