skip to Main Content

معرفی کتاب «نظریه کارها»

چرا باید کتاب «نظریه کارها» را بخوانیم؟ بعضی از افراد معتقدند نوآوری با بخت و اقبال اتفاق می‌افتد. با این حال سازمان‌های زیادی در دنیا با ایجاد دپارتمان‌های نوآوری سعی در رسیدن به ایده‌های نو و اجرای آنها دارند. ایده‌هایی…

در
22 آذر 1400.11 دقیقه مطالعه
Back To Top