skip to Main Content

مینی‌ دوره استراتژی محصول

پشت هر محصول موفقی یک چشم‌انداز استراتژیک روشن وجود دارد که هم نیازهای بازار و هم نیازهای مشتری را در نظر می‌گیرد. استراتژی مجموعه‌ای از انتخاب‌هایی است که یک شرکت برای دستیابی به اهداف خود انجام می‌دهد. این انتخاب‌ها شامل…

در
16 بهمن 1400.11 دقیقه مطالعه
Back To Top