skip to Main Content

برای اینکه مدیریت محصول را شروع کنیم، به طور مرتب این نقشه راه را آپدیت خواهیم کرد.

📚 چه کتاب‌هایی در این مسیر می توانند به ما کمک کنند؟
شناخت زمین بازی

دنیای تکنولوژی زمین بازی خاص خودش را دارد، برای ورود به آن در مرحله اول باید این زمین بازی را خوب شناخت، برای شناخت بهتر این زمین بازی کتاب های زیر پیشنهاد می شود.

لین استارت‌آپ
از صفر به یک
نوآوری چه طور کار می‌کند
مرحله آشنایی

راهنمای شغلی برای مدیران محصول- پروداکت پلن
گزارش پروداکت منیجمنت فستیوال
وارد شدن به دنیای مدیریت محصول

در جست و جوی مدیر محصول شدن
قوانین و اصول مدیریت محصول
کشف، طراحی و توسعه محصول

لین استارت‌آپ
اجرای لین
لین پروداکت پلی بوک
تست مامان
طراحی ارزش پیشنهادی
جابز تو بی دان
عبور از پرتگاه
طراحی، یوایکس و اینگیجمنت

رشد

لین آنالتیکس
اسکیلینگ لین
رهبری محصول به سمت رشد
دلیوری محصول

شیپ‌ آپ
هیچ قاعده‌ای وجود ندارد
کتاب های جنرال و عمومی مدیریت

مهارت های نرم برای مدیران محصول

ارتباط بدون خشونت
گفتگوهای سرنوشت‌ساز
تأثیر، روانشناسی فنون قانع کردن دیگران
کتاب های جامع، جنرال و پیشرفته محصول

فرار از دام ساختن
ایمپاورد
کتاب های سطح استراتژی کسب و کار

کتاب های سطح استراتژی محصول

🖋️مهم ترین مقالات و محتواهای که در یادگیری حوزه محصول می توانند به ما کمک کنند.
Back To Top