skip to Main Content

گزارش مدیران محصول

مدیران محصول مهم‌ترین مسئولیت خود را کشف محصول و طراحی استراتژی محصول می‌دانند، اما بیشتر زمان روزانه خود را درگیر دلیوری محصول هستند. همچنین در هفتاد درصد از سازمان‌ها، مدیران محصول احساس می‌کنند که اتوریتی بالایی ندارند و حدود نیمی از آن‌ها در پیش‌برد کارهای خود استرس را تجربه می‌کنند. تنها یک‌سوم از مشارکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند که بین کار و زندگی خود احساس تعادل دارند، با این وجود فقط سه درصد از مشارکت‌کنندگان بیان کرده‌اند که از ایفای نقش در حوزه مدیریت محصول احساس خوشحالی و شادکامی نمی‌کنند.
داده‌های گزارش نشان می‌دهد که مدیران محصول این شغل را دوست دارند و نسبت به بودن در آن از لحاظ درونی حس خوشایندی دارند، با این حال مشکلات ساختاری و چالش‌ها برایشان آزاردهنده است. بسیاری از مدیران ارشد محصول نیز بیان کرده‌اند که کمبود نیروی متخصص از مهم‌ترین چالش‌های آنان است؛ نبود این نیرو می‌تواند چالش‌های سازمانی را تشدید کند.
امیدواریم گزارش تهیه شده بتواند مبنایی را برای گفت‌وگو و تبادل نظر ایجاد کند.

Back To Top