skip to Main Content

فرآیند ثبت نام در دوره چگونه است؟

س از ثبت نام اولیه در وبسایت، ما لینکداین (یا رزومه ارسالی توسط شما) را بررسی خواهیم کرد. در صورت تایید اولیه، یک تسک برای شما ارسال خواهد شد. پس از بررسی تسک، در صورتی که این دوره برایتان مناسب باشد با شما تماس خواهیم گرفت و ثبت نام نهایی را انجام خواهیم داد.

Back To Top