skip to Main Content

برای شرکت در دوره مدیریت محصول چه پیش نیازهایی لازم است؟

برای اینکه این دوره برای شما اثر بخش باشد:

1-در مرحله اول با فضای کسب و کارهای دیجیتال آشنا و به این حوزه ها علاقه مند باشید.

2-به شناخت اولیه ای رسیده باشید که مدیریت محصول با شخصیت و علایق شما تناسب زیادی دارد.

3-علاقه مند و یادگیرنده هستید و می خواهید در زمینه مدیریت محصولات دیجیتال عمیق تر شوید.

برای این دوره خیلی پیش نیاز تخصصی خاصی را در نظر نگرفته ایم، یک فرد که کمی با فضای دیجیتال آشنا باشد می تواند از این دوره بهره خوبی ببرد و کسی هم که تجربه خوبی دارد می تواند از این دوره برای منسجم کردن برخی دانسته هایش کمک بگیرد. به همین منظور سه مورد بالا مهم ترین پیش نیازهای این دوره هستند.

Back To Top