skip to Main Content

برای شرکت در دوره مدیریت محصول چه پیش نیازهایی لازم است؟

برای اینکه این دوره برای شما اثر بخش باشد:

1-در مرحله اول با فضای کسب و کارهای دیجیتال آشنا و به این حوزه ها علاقه مند باشید.

2-به شناخت اولیه ای رسیده باشید که مدیریت محصول با شخصیت و علایق شما تناسب زیادی دارد.

3-علاقه مند و یادگیرنده هستید و می خواهید در زمینه مدیریت محصولات دیجیتال عمیق تر شوید.

در فرمی که به شما داده می شود، بیشتر شما را از بعد نگرشی خواهیم سنجید تا اینکه نیاز به دانش تخصصی حوزه محصول داشته باشد.

Back To Top