skip to Main Content

دوره برای چه افرادی مناسب است؟

این دوره برای افرادی که هیچ تجربه مارکتینگی نداشته باشند مناسب نخواهد بود، در صورتی که 2 الی 3 سال تجربه خوب در حوزه مارکتینگ داشته باشید می تواند اثربخشی خوبی برای شما داشته باشد.

همچنین این دوره به طور خاص برای مارکترها طراحی شده است و مناسب مدیران محصول نمی باشد.

Back To Top