skip to Main Content

امکان داره هزینه دوره رو قسطی پرداخت کنم؟

بله شما می تونین ۴,۰۰۰,۰۰۰ از هزینه دوره رو برای ثبت‌نام پرداخت کنین و بقیه رو طی ۵ قسط پرداخت کنین.

اگر که باز نسبت به پرداخت هزینه دوره مشکل داشتین حتما با ما در میان بگذارین، سعی می‌کنیم شرایطی رو فراهم کنیم که هزینه دوره مانعی برای یادگیری شما نباشه.

Back To Top