هرکسی با هر طرز فکری، یه جایی سر نخ اش رو پیدا می کنه

الان نوبت سر نخ توعه

ما توی بوژان تا انتهای این سرنخ همراهتیم

اگر میخواهی توی دوره شرکت کنی، موارد زیر رو پر کن و در اولین فرصت باهات تماس میگیریم

یا