skip to Main Content

شرایط پرداخت به چه صورت است؟ آیا پرداخت قسطی هم امکان پذیر است.

هزینه دوره 8 میلیون تومان است که شما می توانید با پیش ثبت نام اولیه 2 میلیون تومان و سه قسط دو میلیون تومانی به صورت قسطی هم ثبت نام کنید.

همجنین اگر به صورت دو نفر تیمی ثبت نام کنید شامل ده درضد تخفیف خواهد شد، ولی دیگر پرداخت به صورت نقدی خواهد بود و در این شرایط نمی توانید به صورت قسطی پرداخت کنید.

 

همچنین اگر که به صورت تیمی 4 نفره  و یا بیشتر ثبت نام کنید شامل 25 درصد تخفیف خواهد بود(توجه داشته باشید تعداد بیشتر تخفیف بیشتری را شامل نمی شود) و باز هم در چنین شرایطی فقط به صورت نقدی می توانید ثبت نام کنید.

 

Back To Top