skip to Main Content
  • در طول دوره نمی خواید تمرین، پروژه ها و کارهای عملی را انجام بدید.
  • حضور و همراهی در دوره جزء اولین اولویت زندگی تون نیست.
  • فرصت نمی کنید حداقل ۲۰۰ ساعت خارج از زمان دوره برای یادگیری وقت بگذارید.
  • تجربه چند هزار ساعته مربیان دوره آنچنان براتون ارزشمند نیست.
  • یادگیرنده، پر تلاش و جاه طلب نیستی.

Back To Top